Investigating Lexical Attrition in Long-Term Dutch Expatriates in Australia: A Study on First Language

Dissertation by Ton Ammerlaan (born 1960) Radbout University Nijmegen – 1996 Introduction: Language attrition, the gradual loss of one’s first language (LI) proficiency due to decreased exposure and use, has been a topic of interest in sociolinguistic and linguistic research. This article focuses on the nature of variables influencing lexical Read more…

Information from the Dutch Emigration Service – 1953

Nederlandse Emigratiedienst, Australië. Dagelijks leven van emigranten tegen de achtergrond der Australische economie. Recente emigrantenbrieven, aangevuld met enkele belangrijke artikelen, welke de laatste tijd over Australië het licht zagen, themanummer van: Leven en Werken in den Vreemde. Actualiteiten ten behoeve van de Emigratie-voorlichting. Uitgave Nederlandse Emigratiedienst, 12 sept. 1953 This Read more…

Study: Why potential emigrants cancelled their plans – 1959

Regeringscommissaris voor de Emigratie, Bureau Onderzoekingen, Annulering van emigratie. Een onderzoek bij 500 Australië-units naar de redenen, waarom zij van emigratie afzagen. ’s-Gravenhage: Regeringscommissaris voor de Emigratie, Bureau Onderzoekingen, 1959. This is a title of a report published in 1959 by the Regeringscommissaris voor de Emigratie, Bureau Onderzoekingen (Government Commissioner for Emigration, Read more…