Ministerie van Sociale Zaken, Inpakken en wegwezen? Een onderzoek naar kenmerken en motieven van emigranten naar Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Onderzoek verricht door het Ministerie van Sociale Zaken met medewerking van het Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek te Rotterdam en de Nederlandse Stichting voor Statistiek te ’s-Gravenhage. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken, 1981.

This is a survey published by the Ministry of Social Affairs of the Netherlands in 1981. It is a study of the characteristics and motives of emigrants to Australia, Canada and New Zealand, conducted by the Ministry of Social Affairs with the cooperation of the Institute for Psychological Market Research in Rotterdam and the Dutch Foundation for Statistics in The Hague. The title translates as Pack up and go?

Below is not the actual survey but the Inventory of the archives of the Directorate for the Emigration from the Ministry of Social Affairs and Employment, (1933) 1945 – 1994. It includes the reference to the study.

See also: Dutch immigration to Australia, history, stats and other resources