In het Nationaal Archief vind je antwoorden op vragen die betrekking hebben op jouw leven, de geschiedenis van Nederland ook in relatie tot andere landen, en de samenleving. We helpen je aan nieuwe inzichten door je toegang te geven tot het nationaal geheugen.

De Nederlandse consulaten in Australië hielden een uitgebreide registratie bij van deze emigranten via emigratiekaarten. Emigratiekaarten zijn tussen 1946 en 1991 opgemaakt door de consulaten van Sydney, Melbourne en Brisbane. Deze emigratiekaarten bevatten gegevens van naar Australië geëmigreerde Nederlanders.

Click here for more information.