Historicus Ingeborg van Teeseling bespreekt maandelijks een onderwerp uit de Australische geschiedenis. Van de na-oorlogse migratie stroom en de controverse omtrent Australia Day tot de herkomst van ‘single sex’ scholen.

Historian Ingeborg van Teeseling discusses a topic from Australian history every month. From the post-war migration tide and the Australia Day controversy to the origins of single sex schools.

There are several episodes in this podcast (all in Dutch)

See also:

Dutch immigration to Australia, history, stats and other resources

Dutch emigration literature with regard to Australia 1946 – 1992