The following list of Dutch emigration literature (in a broad sense) includes book titles that specifically relate to emigration of Dutch people to Australia. The list, compiled by Ton van Kalmthout, does not claim to be exhaustive, but forms a first step towards a further inventory of reading materials available to Dutch emigrants (and others involved in the emigration business) concerning their emigration in the decades after the Second World War. Additions and corrections  are very welcome. Please send them to the compiler, ton.van.kalmthout@huygens.knaw.nl or a.b.g.m.van.kalmthout@hum.leidenuniv.nl

‘The Abrolhos Tragedy. Stirring Times in the Seventeenth Century. Australia’s First White Residents. The Batavia’s Castaways. How They Fought and Suffered. One Hundred and Twenty-Five Massacred. (First Complete Translation in English of the Original Dutch Account, Published Eighteen Years After the Massacre)’, vert. Willem Siebenhaar, in:  The Western Mail, Christmas 1897, 3-8.

Australian Explorers. A Selection from their Writings, with an introduction by Kathleen Fitzpatrick. London etc.: Oxford University Press, 1958 (repr. 1959 en 1965).

Bill Beatty, Kriskras door Australië, [vert. van Beyond Australia’s cities. Melbourne etc.: Cassell, 1956, door J.E.L. Stoffers]. Utrecht-Antwerpen: Het Spectrum [1959].

Theodora (Thea) Biesheuvel, Dutch Treat. For all those who left their histories behind. [Niet in WorldCat]

Alan Brissenden & Charles Higham (eds.), They Came to Australia: An Anthology. London etc.: Angus and Robertson, 1962.

T. Cnossen & M. Apperloo, Australië en Nieuw-Zeeland. Wageningen: Zomer en Keuning, 1954.

Joan Colebrook, De Australiër, geautoriseerde vertaling [van The Northerner, 1954] van Hans de Vries. Den Haag: Zuid-Hollandsche Uitgeversmaatschappij, 1963.

E. en B. Degrood, Australië. Het nieuwe vaderland. Utrecht/Antwerpen: Prisma-Boeken, 1963.

A. Drost & B.J. Spitholt, m.m.v. J.M. van Delden, Verslag van de oriëntatie-reis naar en door Australië en Nieuw-Zeeland, typescript, 1957 (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, sign. NL 94 H 1000).

Edward Duyker, The Dutch in Australia. Melbourne: AE Press, 1987.

E. Eichholtz, De Coopers van Sydney. ’s-Gravenhage:Stols etc. 1962.

Dirk & Marijke Eijsbertse, Where water meets. Bonegilla, the Dutch migrant experience [ed. Louise Chenana]. North Brighton: Erasmus Foundation, 1997 (2nd ed. 1997; 3rd rev. ed. 2006).

Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité, Ons tweede huis. Emigrantenvrouwen schrijven van verre. Den Haag: Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité, 1960.

Corry Eykman, An Exploratory Study of Problems Encountered by Dutch Migrants in Australia in 1969, with Some Reference to Other Aspects of Emigration from the Netherlands. [Canberra: s.n., 1971].

Jan Fels [& Brenda van Dijk], Je neemt jezelf mee overzee. Een persoonlijke visie op de naoorlogse emigratie van Nederland naar Australië. [Den Haag]: Van Brug, 2017.

S. Franke, Tula, de kleine houtsnijder, geïllustreerd door G. van Straaten. Alkmaar: Kluitman, 1956 (7e dr. 1969).

Klaas van der Geest, Achter stampende hhttps://dutchaustralianculturalcentre.com.au/news/childrens-book-stampende-hoeven-tom-hoekstra-als-veedrijver-in-australie/oeven. Tom Hoekstra als veedrijver in Australië. ’s-Gravenhage: Kramers, [1954] (in 1961 herdrukt als Stampende hoeven. Tom Hoekstra als veedrijver in Australië).

Klaas van der Geest, Op weg naar de toekomst. Nijkerk: Callenbach, [1954] (2e dr. 1979; ook verschenen als grote-letter-boek (Eindhoven: Grootdruk-uitgeverij, 1989).

W.F. Geijl, Emigration from the Netherlands [typescript met handgeschreven aanvullingen]. The Hague: s.n., 1955 (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, sign. NL 94 B 1018).

Else Harting, Stel je voor dat ik ging emigreren. Een boek voor grotere meisjes, illustraties van Hans Borrebach. Hoorn: West-Friesland, [1954].

Elisabeth Holdsworth, Zij die na ons komen. Memoires, vert. [van Those Who Come After (Sydney: Picador, 2011)] door Wybrand Scheffer. Amsterdam-Antwerpen: Contact, 2011.

Lolo Houbein, Vreemdeling in de spiegel. Autobiografie van een Nederlandse emigrante [vert. v. Wrong Face in the Mirror (1987) door Frans Bruning en Joyce Bruning]. Amsterdam: Balans, [1988] (in 1990 ook gepubliceerd als Wrong Face in the Mirror. An Autobiography of Race and Identity (St. Lucia, Qld.: University of Queensland Press, 1990).

Paquita Mawson O.B.E., A Vision of Steel. The Life of G.D. Delprat, C.B.E., General Manager of B.H.P., With a forword of G.B. Menzies, C.H., Q.C. and an introduction by Essington Lewis C.H. Melbourne: Cheshire, 1958.

Paquita (Delprat) Mawson, Mawson of the Antarctic: The Life of Sir Douglas Mawson, F.R.S., O.B.E. London: Longmans, 1964.

Emma McEwan, An Antarctic Affair: A Story of Love and Survival by the Great-granddaughter of Douglas and Paquita Mawson. Bowden SA: East Street Publications, 2008.

T. Jager-Meursing, Een Hollands meisje in Australië (voor oudere Meisjes), geïllustreerd door S. Bijlsma. Alkmaar: Kluitman, [1960] (herdrukt in 1963).

T. Jager-Meursing, Tot weerziens in Australië. Moderne roman voor meisjes, geïllustreerd door Rudy van Giffen. Alkmaar: Kluitman, [1964].

L. Janse, Zes weken op de boot. Hendrik Ido Ambacht: Van den Berg, 1980.

Hella Jansonius, Emigrante tegen wil en dank, met tekeningen van Hans Borrebach. Hoorn: West-Friesland, 1955.

Anthony van Kampen, Het leven van Mary Bryant, dl. 1: De verbanning. Bussum etc.: De Boer, 1968.

Anthony van Kampen, Het leven van Mary Bryant, dl. 2: De open boot. Bussum etc.: De Boer, 1969.

Anthony van Kampen, Het leven van Mary Bryant, dl. 3: De terugkeer. Bussum etc.: De Boer, 1969.

H.M. Koemans, Australië op het eerste gezicht…. en…. bij nader inzien. Hoorn: West-Friesland, [1954].

J.J. van der Laan, Australië, land van vele mogelijkheden. Amsterdam: Holland, 1950.

A. Lodewyckx, Australië waarheen?, met een woord vooraf door Prof.Dr. H. van Werveke. Meppel: Boom, 1950 (4e herz. dr. 1963).

A. Lodewyckx, People for Australia. A Study in Population Problems, with a foreword by Ian Clunies Ross. Melbourne: Chessfire, 1956.

H.S. Lucas, Dutch immigrant memoirs and related writings. 2 dln. Assen: Van Gorcum, 1955. (ed. It looks like this book is about Dutch emigration to America).

Colin MacInnes & de redaktie van LIFE, Australië en Nieuw-Zeeland. [Vertaling van Australia and New Zealand (1965) door Anna R. Wierdsma.] Amsterdam: Het Parool, 1965.

Paul McGuire, Zó is Australië, land en volk, [geaut. vert. van: Australian Journey (London-Toronto: Heinemann, 1939) doorJ.L. van Tijn]. ‘s-Gravenhage: Heinemann, 1950 (de Amerikaanse editie verscheen als: Australia, Her Heritage, Her Future (New York: Frederick A. Stokes, 1939; een herziene uitgave verscheen in 1948 bij The Travel Book Club in Londen).

Theo van der Meel, Geschreven portretten van Nederlandse emigrantenpriesters in Australië, red. en bew. J.W.P. Elferink. Zoetermeer: Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden, 1994.

H.O. Meissner, Australië… wonderland. Van strafkolonie tot land van belofte, geautoriseerde vertaling en bewerking [van Das fünfte Paradies. Stuttgart: Cotta’sche Buchhandlung Nachf.] van Eibert H. Bunte. Den Haag: Forum Boekerij, 1968.

H. te Merwe (auteursnaam op het omslag: H. Henszen Veenland), Australisch avontuur, geïllustreerd door Menno. Delft: Meinema, [1958].

R.J. Mijnarends & A. Zeissink (eds.), Our Story. Experiences of the Dutch in Queensland. Brisbane: The Dutch Australian Community Action Federation, 2001.

Ministerie van Sociale Zaken, Inpakken en wegwezen? Een onderzoek naar kenmerken en motieven van emigranten naar Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Onderzoek verricht door het Ministerie van Sociale Zaken met medewerking van het Instituut voor Psychologisch Marktonderzoek te Rotterdam en de Nederlandse Stichting voor Statistiek te ’s-Gravenhage. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken, 1981.

Nico Molenkamp, Hollandse jongens in Australië, geïllustreerd door Cor van Kralingen. Barendrecht: Carpe Diem, 1947.

T. Inglis Moore (ed.), A Book of Australia. London: Collins, 1961.

K. Mulder & T.C. Kramer, Rapport over een groep emigranten aan boord van de ‘Sibajak’, Reis Rotterdam-Sydney, Februari-Maart 1951. Groningen: Sociologisch Instituut van de Rijksuniversiteit, 1951.

Nederlandse Emigratiedienst, Australië. Dagelijks leven van emigranten tegen de achtergrond der Australische economie. Recente emigrantenbrieven, aangevuld met enkele belangrijke artikelen, welke de laatste tijd over Australië het licht zagen, themanummer van: Leven en Werken in den Vreemde. Actualiteiten ten behoeve van de Emigratie-voorlichting. Uitgave Nederlandse Emigratiedienst, 12 sept. 1953.

P. van Os, Reis naar de kolonie van misdadigers Nieuw-Zuid-Wallis. Uit het dagboek van een scheepsdoctor. Sneek: Van Druten & Bleker, 1853.

Henk Overberg, Dutch Aged In Victoria. Melbourne: Victoria College, 1984 (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, sign. NL 94 H 4150).

Anne Pauwels, The Effect of Mixed Marriage on Language Shift in the Dutch Community In Australia, unpublished master thesis Monash University, 1980 (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, sign. NL 94 H 4451).

Jan-Willem Ploos van Amstel, Verslag eener reis van den Nederlandschen Consul-General to Melbourne, aan boord van Zr. Ms. Stoomschip Curacao, langs de oost- en noordkust van Australië, in Julij-October, 1871. Z.p.: z.n., 1871.

Piet Prins, Jack en Sheltie, met 14 illustraties van Jaap kramer. Groningen: De Vuurbaak, [1966] (vertaald als The curse of Urumbu door James C. van Oosterom. St. Catherines, Ontario: Paideia Press, [1980]).

Piet Prins, Speurtocht naar Sheltie, met illustraties van Jaap kramer. Groningen: De Vuurbaak, [1971] (3e dr. 1978).

Piet Prins, Sheltie en de smokkelaars, met 9 illustraties van Jaap Kramer. Groningen: De Vuurbaak, [1972] (4e dr. 1988).

Regeringscommissaris voor de Emigratie, Bureau Onderzoekingen, Annulering van emigratie. Een onderzoek bij 500 Australië-units naar de redenen, waarom zij van emigratie afzagen. ’s-Gravenhage: Regeringscommissaris voor de Emigratie, Bureau Onderzoekingen, 1959.

Jan D. Rempt, Aan de rand der wereld. Een Hollandse emigrant in Australië, met een woord vooraf van B.W. Haveman, Regeringscommissaris voor de Emigratie. Dokkum: Schaafsma & Brouwer, 1953.

Nelly de Rijk-Zaat (red.), Toen wij uit Nederland vertrokken’. [I:] Ervaringen van Nederlandse emigranten in Australië. ’s-Gravenhage: Katholieke Vereniging van Ouders en Familieleden van Geëmigreerden, [1983].

Rohan Rivett, Australië, [vert. van: Australia. London: Oxford University Press, 1968, door J.N.H. Gevers Leuven-Dijkstra]. Nijkerk: Callenbach, 1969.

Henk Romijn Meijer, Onder schoolkinderen en andere verhalen. Amsterdam: Arbeiderspers, 1963 (3e herz. dr. 1983).

Louise E. Rorabacher (ed.), Two Ways Meet: Stories of Migrants in Australia. London: Angus & Robertson, 1963 (oorspr. uitg.: Melbourne etc.: Cheshire).

Simone Schell, De zevende hemel. Omslag en illustraties Annelies Schoth. Amsterdam/Brussel: Elsevier, 1977.

Heikina R. Scholten, De teruggekeerde emigrant. Een kwalitatief onderzoek naar de reden van terugkeer naar Nederland van Nederlandse emigranten uit Australië ten behoeve van de voorlichting, ongepubliceerde scriptie Haagse Sociale Akademie, 1966 (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, sign. NL 94 B 9000).

Koos Schuur, En de kookaburra lacht… Brieven van een emigrant, samengesteld door Jan Elburg en Salvador Hertog. Amsterdam: De Bezige Bij, 1953 (2e uitgebr. dr. 1966; 3e dr. 1988).

Koos Schuur, Fata morgana voor Nederlanders en andere gedichten. Amsterdam: De Bezige Bij, 1956.

Nevil Shute [ps. v. Nevil Shute Norway], Land in de verte. Roman over het hedendaagse Australië, geautoriseerde vertaling [van The Far Country] van A.E. Wolfson. Den Haag: Zuid-Hollandsche Uitgevers Mij (Ad.M.C. Stok), 1955 (6e dr. 1969; herdr. 1983).

Mathieu Smedts, Australië, nieuw vaderland. Voorhout: Foreholte / Antwerpen: ’t Groeit, 1955.

Lenie Stafleu-Kruikemeier, Het geluk is vlakbij, illustraties van Hans Borrebach. Nijkerk: Callenbach, 1956 (2e dr. 1981).

Stichting Emigrantenbelangen, Emigranten zakboekje, verstrekt door de Stichting Emigrantenbelangen in Den Haag, [1952] (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, sign. NL 94 B 1013).

Stichting Landverhuizing Nederland, Australië. Een beschrijving van land en volk ten dienste van emigranten. ’s-Gravenhage: Stichting Landverhuizing Nederland, 1949.

Elizabeth Stukkien, Hartog’s kinderen [vert. van Hartog’s Children]. [Groningen]: Frieswijk, 1990.

M.H. Székely-Lulofs, Emigranten en andere verhalen. Amsterdam: Elsevier, 1933.

Toen wij uit Nederland vertrokken. Ervaringen van Nederlandse emigranten in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Brazilië, Zuidafrika, Frankrijk, vertaling en bewerking Nelly Schouw-Zaat, eindred. Jan-Willem Elferink. Bedum: Profiel, 1994.

Ethel Turner, Zeven kleine Australiërs, bewerkt door Marie ten Brink. Gouda: G.B. van Goor Zonen, 1896 (3e dr. 1915; repr. 2017).

Jaap van der Veen, Australië: Het onbekende Zuidland naderbij. Lotgevallen van de Aborigines en van Nederlandse ontdekkingsreizigers en emigranten, met bijdragen van Don Grimes e.a. Groningen: Volkenkundig Museum ‘Gerardus van der Leeuw’, 1988.

P.E.H.M. Verberne, Australië. Naarden: Littera Scripta Manet, 1950 (2e dr. z.j.).

Joop Waasdorp, Het naakte leven. Amsterdam: Meulenhoff, 1965 (2e dr. 1970; 3e dr. 1979).

Djoke Weening-Meijer, Lege hannen. Drachten etc.: Osinga, 1987.

Elly van Wijmen, Een truck in de mist. Amsterdam: Ploegsma, [1970].

Sj. Wijnstra, ‘’t Is wat je er zelf van maakt’, in: Ons tweede huis. Emigrantenvrouwen schrijven van verre. Den Haag: Emigratie Commissie van het Nederlandse Vrouwen Comité, 1960, 95-101.

Petronella E. Wilson, Always more potato. From Deventer to Tallangatta. An Olthof family history, drawings by Maria Roberts, maps by Petronella Wilson. Mooroopna: Wilson, [1996].

Thea Witteveen, De dans van de wilde bij, met tekeningen van Martina Mohr. Baarn: Callenbach, 1997.

Elly Zierke, Mieke Smid & Pam Snelleman (eds.), Old Ties, New Beginnings. Dutch Women in Australia. Melbourne: Dutch Care Ltd., 1997.

Ton van Kalmthout Professor by special appointment of Dutch Studies/Dutch Literature