CANBERRA, ACT — Australia Netherlands Holdings Ltd. heeft bekend gemaakt, dat de naamloze vennootschap van 13 December 1967 — de dag van oprichting — tot 30 Juni 1968 een netto winst van $207,131 heeft gemaakt.

Er werden 4 maal aan delen ter waarde van $ 1,00 uitgegeven tot een totaal van $3.919.335.

De opbrengst is gebruikt om een twee derde belang te verkrijgen in de in Sydney gevestigde Associated National Insurance Co. Ltd. en aandelen in de dochtermaatschappijen Australia Netherlands Investments Pty. Ltd. en Australia Netherland Properties Pty. Ltd., die volledig eigendom van de maatschappij zijn.

Australia Netherlands Holdings is een onderneming van de Nationale Nederlanden, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa.

Toen Australia Netherlands Holdings Ltd. Vorig jaar gesticht werd. Werd bekend gemaakt dat de Nederlandse moedermaatschappij in de 7 jaren tot 1975 in totaal $ 12 miljoen in contanten zou investeren. Uit het nu uitgekomen verslag blijkt. dat daarvan reeds ongeveer een derde geinvesteerd is.

‘Managing director’ J.N. Taverne deelde mede dat Associated National Assurance Co. een successvol jaar heeft gehad met een groei van S 1.869.000 tot een totaal van $21,255,896.

Het ligt in de bedoeling, dat Australia Netherlands Holdings Ltd. Uiteindelijk op de Australische  beurzen genoteerd zal worden.

Source: Dutch Australia Weekly 13 December 1968

Secretaris benoemd bij Australia Netherlands Holdings

SYDNEY. NSW — Australia Netherlands Holdings Ltd. heeft I. H. Schuilwerve als secretaris benoemd. I. Schuilwerve heeft voordien voor de moedermaatschappij, de Nationale Nederlanden in Nederland en Zuid Afrika gewerkt.

Hij is ook secretaris bij de dochterondernemingen Associated National Insurance Company Limited, Australia Netherlands Investments Pty. Ltd. en Australia Netherlands Properties Pty Ltd.

Als zodanig maakt hij deel uit van de leiding van deze bedrijven, die reeds bestond uit directeur J. N. Taverne en ‘actuary manager’ P. D. Sefton.

Source: Dutch Australian Weekly 21 Sep 1973