Nederlandse Emigratiedienst, Australië. Dagelijks leven van emigranten tegen de achtergrond der Australische economie. Recente emigrantenbrieven, aangevuld met enkele belangrijke artikelen, welke de laatste tijd over Australië het licht zagen, themanummer van: Leven en Werken in den Vreemde. Actualiteiten ten behoeve van de Emigratie-voorlichting. Uitgave Nederlandse Emigratiedienst, 12 sept. 1953

This is a special issue of a magazine called Leven en Werken in den Vreemde (Life and Work in Foreign Countries), which was published by the Nederlandse Emigratiedienst (Dutch Emigration Service) on 12 September 1953. The issue focused on Australia, and contained recent letters from emigrants, as well as some important articles that appeared about Australia at that time. The issue aimed to provide information and guidance for potential emigrants

See also:

Dutch immigration to Australia, history, stats and other resources

Dutch emigration literature with regard to Australia 1946 – 1992

Nationaal Archief