The Wereldschool (‘world school’) was founded over 75 years ago and aims to help families that want to maintain their children’s language or education levels. In 1936 Philipp Abraham Kohnstamm founded the Institute for Individual Development (IVIO), and in 1948 the Wereldschool opened its doors. The school offers a Dutch education to children who are temporarily living overseas with their parents. The school’s founding principles have remained the same since its foundation:

  • Individualisation: Classes are adjusted to each student’s pace and level.
  • Actualisation: The latest methods and a teaching program that connects with students’ lived experience.
  • Activation: Teaching programs are intended to stimulate student learning.

The Wereldschool has a range of teaching packages for children who, for various reasons, live outside the Netherlands. It also offers Dutch language lessons for children aged between 2.5 and 18, with distance education instructors. You can choose between the regular Dutch course, Dutch as second language for children who speak another language, or a range of other school subjects.

Want to know more? Head to https://www.wereldschool.nl/

———————————————-

De Wereldschool bestaat al 75 jaar en helpt gezinnen die het taal- of schoolniveau van hun kinderen op peil willen houden. In 1936 richt Philipp Abraham Kohnstamm de stichting Instituut Voor Individueel Ontwikkeling op (IVIO). De Wereldschool opent in 1948 haar deuren en biedt kinderen, die tijdelijk met hun ouders in het buitenland verblijven, kwalitatief Nederlands onderwijs.  In al die jaren zijn de basisprincipes hetzelfde gebleven:

  • Individualiseren: het lesprogramma is aangepast aan het tempo en niveau van de leerling.
  • Actualiseren: de laatste methodes en een lesprogramma dat aansluit op de belevingswereld van de leerling.
  • Activeren: het lesprogramma dient de lerende te stimuleren.

De Wereldschool heeft een divers aanbod van lespakketten voor kinderen die om verschillende redenen in het buitenland verblijven, en biedt aansluitende Nederlandse lessen aan leerlingen van 2,5 – 18 jaar onder begeleiding van docenten op afstand. Er is keuze uit het reguliere vak Nederlands, Nederlands als tweede taal voor anderstalige kinderen of een selectie van overige schoolvakken.

Meer weten? Ga dan naar https://www.wereldschool.nl/